Apaydın Mülk Yönetimi Logo

Apaydın Mülk Yönetimi

sahibindeninstagram

Hizmetlerimiz

Taşınmaz alım-satım ve portföy yöneticiliği

Taşınmaz alım-satım ve portföy yöneticiliği konusunda siz degerli müşterilerimize Bursa Apaydın Mülk Yönetimi olarak profesyonel ekibimiz ile hizmet vermekteyiz. Taşınmaz alım-satım ve portföy yöneticiliği konusunda vermis oldugumuz hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Taşınmaz satın alma danışmanlığı
 • Taşınmaz satış sürecinin yönetimi
 • Taşınmaz alım sürecinin yönetimi
 • Taşınmaz portföy danışmanlığı ve yönetimi
Gökdelenlerin alttan yukarıya doğru çekilmiş bir fotoğrafı

Taşınmaz kiralama yönetimi

Taşınmaz kiralama yönetimi konusunda siz değerli müşterilerimize Bursa Apaydın Mülk Yönetimi olarak profesyonel ekibimiz ile hizmet vermekteyiz. Taşınmaz kiralama yönetimi konusunda vermiş olduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Taşınmazın güncel kirasının tespiti
 • Taşınmaz kira sözleşmesinin hazırlanması
 • Taşınmazın kira ödemelerinin takibi
 • Taşınmazın güncel kira artışlarının hukuki zeminde takibi
 • Taşınmazın bakım ve onarım hizmetleri
 • Taşınmazın sigorta ve vergi ödemelerinin takibi
Gökdelenlerin alttan yukarıya doğru çekilmiş bir fotoğrafı

Taşınmaz tapu işlemlerinin takibi

Taşınmaz tapu işlemlerinin takibi konusunda siz değerli müşterilerimize Bursa Apaydın Mülk Yönetimi olarak profesyonel ekibimiz ile hizmet vermekteyiz. Taşınmaz tapu işlemlerinin takibi konusunda vermiş oldugumuz hizmetler aşağıdaki gibidir

 • Taşınmazın tapuda alım veya satım işlemlerinin takibi
 • Taşınmazın miras intikal islemlerinin yapılması
 • Taşınmaz üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması
 • Taşınmaz üzerinde ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılması
 • Taşınmaz üzerinde intifa hakkı tesisi veya kaldırılması
 • Taşınmaz üzerindeki miras ortaklığının sona erdirilmesi
Beyaz renkli mermer kaplı binanın yandan çekilmiş bir fotoğrafı

Profesyonel site yönetimi

Profesyonel site yönetimi konusunda siz degerli müşterilerimize Bursa Apaydın Mülk Yönetimi olarak profesyonel ekibimiz ile hizmet vermekteyiz. Profesyonel site yönetimi konusunda vermiş olduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Site yönetim planı hazırlanması
 • Site yönetiminin kurulması
 • Site işletme projesinin hazırlanması ve aidatların belirlenmesi
 • Site aidatı ödemelerinin takibi
 • Site içerisindeki anlaşmazlıklar için hukuki destek
 • Site bakım ve onarım işlemlerinin takibi
Kare bir binanın ortasında bulunan avludan yukarı doğru bakarak çekilmiş bir fotoğraf

Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm konusunda siz değerli müşterilerimize Bursa Apaydın Mülk Yönetimi olarak profesyonel ekibimiz ile hizmet vermekteyiz. Kentsel dönüşüm konusunda vermiş olduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Riskli yapı tespit işlemleri
 • Arsa payı sorunlarının çözümü
 • Doğru müteahhit şirketinin seçimi konusunda profesyonel destek
 • Kentsel dönüşüme ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi
 • İnşaat sürecinin takibi
 • Kentsel dönüşüm sürecinde yaşanabilecek sorunların giderilmesinde profesyonel destek
Eski iki üç katlı binalardan oluşan bir yerleşim yerinin uzaktan bir fotoğrafı